Win 5 x 100 euro + 25euro MMM voucher

Hello everyone! It is good news because you can win with us 5 x 100 euro + 25euro MMM voucher. We are creating this competition with NASZ GLOS – polish newspaper for polish community in Ireland.

Screen Shot 2014-09-05 at 20.12.03

 

Regulamin konkursu „Na Zakończenia Lata” MMM Family Bakery

1. Organizatorem Konkursu „Na zakonczenie lata” jest MMM Family Bakery, z siedzibą: Unit 14 Breaffy Road,

Castelbar, Co. Mayo, Ireland.

2. Partnerem akcji jest bezpłatny tygodnik Nasz Głos, z siedzibą Smithfield Business Centre, The Distillers Building,

Smithfield, Dublin 7, Ireland

3. Celem konkursu jest promocja wyrobów piekarni, brandu MMM Family Bakery.

4. Konkurs skierowany jest do klientów, którzy poprzez informacje w tygodniku „Nasz Głos” i na stronach

facebooka: Naszego Glosu ora MMM Family Bakery, otrzymały zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie.

5. Konkurs trwa od 12 września do 3 października 2014 roku.

6. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 100 Euro + voucher na tort okazjonalny na kwotę 25 Euro, wygrany

w drodze losowania. Do wygrania jest 5 bonów o wartości 100 Euro każdy razem z 5 voucherami o wartości 25

Euro.

7. Fundatorem nagród jest MMM Family Bakery Ltd.

8. Organizator Konkursu ponosi koszty podatku od wygranej.

9. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

10. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w

Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

11. Aby wziąć udział w Konkursie należy: wyciąć kupon z gazety i wysłać wraz z 10 etykietami lub opakowaniami

po produktach „MMM Family Bakery”, które można zakupić w najlepszych polskich sklepach na terenie Irlandii,

wysłać na adres: MMM Family Bakery, Unit 14 Breaffy Road, Castelbar Co. Mayo, z dopiskiem: „Konkurs na

zakończenie lata” Uwaga! Kupon i etykiety powinny być oryginalne

12. Zwycięzcami konkursu będą osoby wyłonione w drodze losowania.

13. Tylko jedno zgłoszenie każdego uczestnika będzie brało udział w konkursie.

14. Losowanie obędzie się w siedzibie firmy MMM Family Bakery, dnia 17.10.2014 r., o godz. 15.

15. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na stronach internetowych tygodnika Nasz Glos: www.ng24.ie, na

stronie MMM Family Bakery: www.mmmfamilybakery.ie oraz na Facebooku.

16. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

17. Nagrodę będzie można odebrać w uzgodnionym sklepie, podczas zakupów.

18. Uczestnicy konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez MMM

Family Bakery oraz Wizard Media Ltd, wydawcę tygodnika Nasz Głos, z siedzibą Smithfield Business Centre,

The Distillers Building, Smithfield, Dublin 7, Ireland w celach marketingowych. Wypełnienie i podpisanie kuponu

jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, opublikowanego na stronie www.mmmfamilybakery.ie

19. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na opublikowanie ich imienia i nazwiska

na stronach internetowych tygodnika Nasz Glos: www.ng24.ie, na stronie MMM Family Bakery:

www.mmmfamilybakery.ie oraz na Facebooku.

20. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.